Vyrábíme kontrolní přípravky, které většinou slouží ke kontrole tvaru plastových či plechových výlisků. Kontrolovaná součást je obvykle zafixována v přípravku a mezními kalibry je zkontrolována její konformita.